Privacy verklaring

Deze privacy policy behandelt de verwerking van jouw persoonsgegevens als een onderdeel van je gebruik van onze website.

XOOON respecteert jouw privacy en behandelt de persoonlijke informatie die je ons geeft dan ook zeer vertrouwelijk. We gebruiken de gegevens om je bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Als we de gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, vragen we daarvoor altijd eerst om jouw toestemming. We zullen je gegevens nooit aan derden verkopen en stellen de gegevens alleen ter beschikking aan derden die betrokken zijn bij het uitvoeren van je bestelling.

Gebruik van jouw gegevens
We gebruiken je gegevens om de volgende diensten te kunnen leveren:

• Als je een bestelling plaatst, hebben we je naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te kunnen stellen.

• Om het winkelen bij XOOON zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met jouw toestemming persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot je bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website en ons aanbod beter op jouw wensen en interesses afstemmen.

• Als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, zullen we je e-mailadres gebruiken om je te informeren over de ontwikkeling van XOOON en over speciale aanbiedingen en acties. Als je de nieuwsbrief niet (meer) wilt ontvangen, kun je je hiervoor eenvoudig uitschrijven.

• Als je bij XOOON een account aanmaakt, bewaren wij je gegevens op een beveiligde omgeving ('Secure Server'). Als je inlogt met je gebruikersnaam en wachtwoord hoef je je naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens niet meer bij iedere nieuwe bestelling in te vullen. Wel zo makkelijk, maar ook veilig!

• Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die wij krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

• Als je een beoordeling of reactie op onze website plaatst, kun je zelf kiezen of je je naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn altijd benieuwd naar jouw mening! Wel behouden we het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen, niet te publiceren.

• Als je reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij je naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze acties te meten.

• Google maakt ook gebruik van persoonsgegevens, wanneer er toestemming is gegeven. Lees daar hier meer over. 

Jouw rechten
• Je hebt altijd het recht op inzage, aanpassing, overdracht, verwijdering van de opgegeven persoonsgegevens. Je hebt ook het recht om je eerder gegeven toestemming voor de verwerking van je gegevens in te trekken of bezwaar te hebben tegen een verwerking.

• Wij zullen je gegevens niet verkopen aan derden tenzij dit uitdrukkelijk met je is overeengekomen.

Bewaren van jouw gegevens
De bewaartermijnen variëren afhankelijk van de aard van de verleende dienst. We bewaren je gegevens:

• zo lang als nodig voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt.

• zo lang ze nodig zijn om onze wettelijke, contractuele en juridische verplichtingen na te leven en te voldoen aan onze commerciële operationele activiteiten.

Contact en klachten
Deze website is eigendom van Habufa Meubelen B.V. (hierna ‘wij’) met adres Metaalweg 15 NL - 5527 AE HAPERT (KvK: 17062460).

Habufa Meubelen B.V. is verwerkingsverantwoordleijke in de zin van de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG). Wanneer je vragen hebt bij deze privacy policy of jouw rechten wil uitoefenen zoals geschets in dit document dan dan kunt u per e-mail contact opnemen. Wij zullen je onmiddellijk op de hoogte stellen van de ontvangst van dergelijk verzoek. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij deze zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag inwilligen. Extra legitimatie omtrent jouw identiteit kan worden gevraagd.
Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons, kan je ook altijd contact met ons opnemen via het voorgaande e-mailadres. Blijf je ontevreden over ons antwoord, dan staat het je vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Wijziging Privacy Policy
Habufa Meubelen B.V. houdt zich het recht wijzigingen aan te brengen in deze privacy policy, inclusief het cookie beleid. Wij adviseren je dan ook regelmatig deze pagina te bekijken. Natuurlijk zullen we je informeren indien we belangrijke wijzigingen doorvoeren in het bewaren en of het verwerken van je persoonsgegevens. Deze informatie kan op onze website, in nieuwsbrieven of in persoonlijke mailings bekend worden gemaakt.

Deze Privacy policy werd het laatst geüpdatet op 29/07/2021.

Disclaimer

Indien je gebruikt maakt van deze website, verklaar je akkoord te gaan met de voorwaarden in de disclaimer, zoals deze hieronder beschreven staan. Als je deze niet accepteert, word je verzocht geen gebruik te maken van deze website. Alle informatie op xooon.nl wordt verstrekt onder voorbehoud van alle rechten. De informatie op xooon.nl kan regelmatig en zonder voorafgaande mededeling wijzigen. Vorm- en inhoudsfouten worden voorbehouden. Ondanks alle aan de samenstelling van xooon.nl bestede zorg, kan noch XOOON, noch de webmaster aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in xooon.nl voor zou kunnen komen of voor de gevolgen van het gebruik van xooon.nl. Ook is zij niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet beschikbaar zijn van xooon.nl. De informatie op xooon.nl is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van xooon.nl zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van XOOON is nadrukkelijk verboden.

Prijzen

Alle op de website vermelde prijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief de lokaal geldende BTW, en exclusief eventuele afleveringskosten. Prijswijzigingen voorbehouden. Aan de op deze website vermelde prijzen zijn geen rechten te ontlenen. Indien bij het artikel geen prijs is vermeld, raden wij aan contact op te nemen met een dealer van uw keuze voor de meest actuele prijsinformatie. Klik op de winkelzoeker voor een overzicht van de XOOON-dealers.