Disclaimer

Disclaimer


Cookies

Wat is een cookie?
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website op je computer wordt opgeslagen en bij een volgend bezoek aan de website weer uitgelezen.
 
Waar worden cookies voor gebruikt?
Met behulp van cookies zorgt XOOON.com er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet elke keer dezelfde gegevens hoeft in te voeren. Zo worden bijvoorbeeld bepaalde voorkeuren, zoals je laatst bekeken artikelen en eventuele accountgegevens in de cookie opgeslagen. Je persoonlijke gegevens worden door ons niet opgeslagen, wij gebruiken de cookies slechts voor anonieme statistieken van je websitebezoek.

WIl je niet profiteren van de voordelen die cookies je hebben te bieden, maar ze echt van je computer weren?
Klik dan op deze link: cookies uitzetten.
Wil je de cookies wel toestaan zodat je niet steeds je gegevens hoeft in te vullen?
Klik dan op deze link: cookies aanzetten.

Disclaimer

Indien je gebruikt maakt van deze website, verklaar je akkoord te gaan met de voorwaarden in de disclaimer, zoals deze hieronder beschreven staan. Als je deze niet accepteert wordt je verzocht geen gebruik te maken van deze website.

Alle informatie op XOOON.com wordt verstrekt onder voorbehoud van alle rechten. De informatie op XOOON.com kan regelmatig en zonder voorafgaande mededeling wijzigen. Vorm- en inhoudsfouten worden voorbehouden.

Ondanks alle aan de samenstelling van XOOON.com bestede zorg, kan noch XOOON, noch de webmaster aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in XOOON.com voor zou kunnen komen of voor de gevolgen van het gebruik van XOOON.com. Ook is zij niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet beschikbaar zijn van XOOON.com.

De informatie op XOOON.com is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van XOOON.com zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van XOOON is nadrukkelijk verboden.

Prijzen

Alle op de website vermelde prijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief de lokaal geldende BTW, en exclusief eventuele afleveringskosten. Prijswijzigingen voorbehouden. Aan de op deze website vermelde prijzen zijn geen rechten te ontlenen. Indien bij het artikel geen prijs is vermeld,  raden wij aan contact op te nemen met een dealer van uw keuze voor de meest actuele prijsinformatie. Klik op de winkelzoeker voor een overzicht van de XOOON dealers.

Privacy statement

Alle informatie die door de bezoeker verstrekt wordt zal door XOOON vertrouwelijk behandeld worden. Gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden die niet direct verbonden zijn aan XOOON en/of haar moedermaatschappij. De verstrekker stemt er mee in dat XOOON deze gegevens uitsluitend gebruikt voor het benaderen van de verstrekker met informatie die direct betrekking heeft op producten van XOOON en/of haar moedermaatschappij.